jueves, 5 de abril de 2012

EL DOLOR. Dmp77.


El dolor és terrible, però a vegades és inevitable. Cal lluitar contra el dolor amb totes les nostres forces, amb tots els mitjans que la medicina i la química han posat al nostre abast. Però també cal saber acceptar-lo quan resulta inevitable.

I no només el dolor físic; també el psicològic. Hem de saber acceptar les frustracions. No es tracta de perdre les ganes de millorar, de créixer, de posar-se noves metes, sinó del fet d’acceptar les nostres limitacions.

Hi ha nens petits que quan perden (encara que només sigui una partida de parxís) ploren i s’enfaden. No suporten aquella frustració de la derrota. Llavors, els adults els expliquem allò de que a la vida unes vegades es guanya i unes altres es perd. Amb això els ensenyem a acceptar la frustració, a saber que a la vida les coses no sempre sortiran com ells volien.

Cal saber integrar les frustracions a la nostra personalitat, per tal que no resultin invalidants. Acceptar-les no vol dir haver de renunciar als somnis. Somniar és gratis i beneficiós, però també ens cal ser realistes.El dolor es terrible, pero a veces es inevitable. Hay que luchar contra el dolor con todas nuestras fuerzas, con todos los medios que la medicina y la química han puesto a nuestro alcance. Pero también hay que saber aceptarlo cuando resulta inevitable.

Y no sólo el dolor físico; también el psicológico. Hemos de saber aceptar las frustraciones. No se trata de perder las ganas de mejorar, de crecer, de ponerse nuevas metas, sino del hecho de aceptar nuestras limitaciones.

Hay niños que cuando pierden (aunque sólo sea una partida de parchís) lloran y se enfadan. No soportan aquella frustración de la derrota. Entonces, los adultos les explicamos aquello de que en la vida unas veces se gana y otras se pierde. Con eso les enseñamos a aceptar la frustración, a saber que en la vida las cosas no siempre saldrán como ellos querían.

Hay que saber integrar las frustraciones en nuestra personalidad, para que no resulten invalidantes. Aceptarlas no quiere decir tener que renunciar a los sueños. Soñar es gratis y beneficioso, pero también necesitamos ser realistas.

No hay comentarios: