lunes, 10 de diciembre de 2012

DERECHOS HUMANOS. Dmp88.


Avui, 10 de desembre, és el dia dels drets humans. Va ser el 10 de desembre de 1948 quan l’assemblea de les Nacions Unides (una organització que havia estat creada poc temps abans) va aprovar la declaració d’aquests drets. El món acabava de viure l’experiència de la 2a guerra mundial (1939-1945) i l’horror descobert en alliberar els camps de concentració nazis. S’experimentava el desig que mai més pogués tornar a passar res semblant.

Ja a finals del segle XVIII, durant la revolució francesa, l’assemblea d’aquell país havia aprovat, per primer cop, els “drets de l’home i del ciutadà” i, molt poc temps abans, les colònies americanes independitzades d’Anglaterra van aprovar la seva Constitució erigint-se en els Estats Units d’Amèrica del Nord. En aquella Constitució (la 1a) també es reconeixen els drets dels ciutadans.

La humanitat ha avançat molt en reconèixer que tot ésser humà té uns drets que li són intrínsecs, és a dir, que els té “de mena”, pel fet de ser humà; no són quelcom que guanyem de cap manera, ni tan sols per ser bones persones: també els dolents tenen aquests drets.

Com dic, la humanitat ha avançat molt en reconèixer aquests drets. Ara cal fer un segon pas: que aquests drets siguin respectats a tot arreu. Parlant amb els alumnes de 1r de Batxillerat sobre la diversitat cultural, vam arribar a la conclusió que totes les cultures mereixen respecte, però a totes cal exigir el seu respecte dels drets humans.

Celebrar el dia dels drets humans vol dir prendre consciencia del respecte que mereixen totes les persones i alhora estar disposat a treballar perquè aquests drets siguin respectats a tot arreu.

10 de desembre: Avui és el dia dels drets humans... i, també, del meu aniversari.**************************************************** 


Hoy, 10 de diciembre, es el día de los derechos humanos. Fue el 10 de diciembre de 1948 cuando la asamblea de las Naciones Unidas (una organización que se había creado poco tiempo antes) aprobó la declaración de estos derechos. El mundo acababa de vivir la experiencia de la 2ª guerra mundial (1939-1945) y el horror descubierto al liberar los campos de concentración nazis. Se experimentaba el deseo de que nunca pudiera volver a pasar algo parecido.

Ya a finales del siglo XVIII, durante la revolución francesa, la asamblea de aquel país había aprobado, por primera vez, los “derechos del hombre y del ciudadano” y, poco tiempo antes, las colonias americanas independizadas de Inglaterra aprobaron su Constitución erigiéndose en los Estados Unidos de America del Norte. En aquella Constitución (la 1ª) también se reconocían los derechos de los ciudadanos.

La humanidad ha avanzado mucho al reconocer que todo ser humano tiene unos derechos que le son intrínsecos, es decir, que los tiene por el hecho de ser humano; no son algo que ganamos de ningún modo, ni siquiera por ser buenas personas: también los malos tienen estos derechos.

Como digo, la humanidad ha avanzado mucho al reconocer estos derechos. Ahora hay que dar un segundo paso: que estos derechos sean respetados en todas partes. Todas las culturas merecen respeto, pero a todas hay que exigir el respeto de los derechos humanos.

Celebrar el día de los derechos humanos quiere decir concienciarse del respeto que merecen todas las personas y, al mismo tiempo, estar dispuesto a trabajar para que estos derechos sean respetados en todas partes.

10 de diciembre. Hoy es el día de los derechos humanos… y, también, de mi cumpleaños.

No hay comentarios: