lunes, 21 de octubre de 2013

MORIR DOS VECES. Dmp120.

Hem conegut aquesta setmana la història d’Alireza M., un iranià condemnat a mort per possessió de drogues que va ser executat i, no obstant, continua viu. Va ser penjat i, després de 12 minuts, un metge va certificar la seva mort. Però, l’endemà, els empleats del dipòsit de cadàvers van comprovar que encara respirava.

Per estrany que pugui semblar, no és la primera vegada que passa quelcom semblant. Ja el 1802, Mariano Coronado va sobreviure al seu penjament a la Plaza Mayor de Valladolid. El 1946, Willie Francis va sortir viu de la cadira elèctrica per una fallada d’aquesta, a l’estat de Luisiana (EUA). El 2009, a Ohio (EUA) Romell Broom va sobreviure a 18 punxades de la que havia de ser una injecció letal, perquè no li trobaven la vena.

Qualsevol execució per si mateixa em resulta aberrant, però si a més es cometen aquestes errades i el condemnat ha de passar dues vegades per la mateixa tortura (física y psicològica), em sembla injust. Francis va ser executat mesos més tard. Broom encara no sap què passarà amb ell. Però, al segle XIX, el jutge va considerar que Mariano Coronado ja havia complert la seva condemna (tot i que resultés viu) i va prohibir un segon penjament; fins i tot, es va plantejar la possibilitat de jutjar el botxí per no fer bé la seva feina. En el present, l’iranià Alireza està a l’hospital recuperant-se… per tornar a ser executat.

Crec que els criminals han de ser castigats pels seus crims, però també crec que la pena de mort no és un gran avenç de la nostra espècie. Crec, profundament, en què els individus poden canviar i millorar (és clar! Em dedico a l’educació). La pena de mort nega aquesta possibilitat. Si, a més, es “reexecuta” un condemnat, crec que freguem ja l’esperpent. En el pitjor sentit del terme.

*****************************

Hemos conocido esta semana la historia de Alireza M., un iraní condenado a muerte por posesión de drogas que fue ejecutado y, sin embargo, continúa vivo. Fue ahorcado y, después de 12 minutos colgado, un médico certificó su muerte. Pero, a la mañana siguiente, los empleados de la morgue comprobaron que aún respiraba.

Por extraño que parezca, no es la primera vez que ocurre algo semejante. Ya en 1802, Mariano Coronado sobrevivió a su ahorcamiento en la Plaza Mayor de Valladolid. En 1946, Willie Francis salió vivo de la silla eléctrica por un fallo de ésta, en el estado de Luisiana (EE.UU.) En 2009, en Ohio (EE.UU.)  Romell Broom sobrevivió a 18 pinchazos de la que había de ser una inyección letal, porque no le hallaban la vena.

Cualquier ejecución, en sí misma, me resulta aberrante pero si, además, se cometen estos errores y al condenado se la hace pasar dos veces por la misma tortura (física y psicológica), me parece injusto. Francis fue ejecutado meses más tarde. Broom todavía no sabe qué pasará con él. Pero, en el siglo XIX, el juez consideró que Mariano Coronado ya había cumplido su condena (aunque resultara vivo) y prohibió un segundo ahorcamiento; incluso, se planteó la posibilidad de juzgar al verdugo por no realizar bien su trabajo. En el presente, el iraní Alireza está en el hospital recuperándose… para volver a ser ejecutado.

Creo que los criminales deben ser castigados por sus crímenes, pero también creo que la pena de muerte no es un gran adelanto de nuestra especie. Creo, profundamente, en que los individuos pueden cambiar y mejorar (¡claro!, me dedico a la educación.) La pena de muerte niega esa posibilidad. Si, además, se “reejecuta” a un condenado creo que rozamos ya el esperpento. En el peor sentido del término.

No hay comentarios: